Plan Zajęć zdalnych

 

 

  Poniedziałek


Wtorek


Środa


Czwartek
Piątek
10.00      

Fotoszkoła Jestem    
10.30 Kreatywne Poniedziałki Kreatywne Wtorki Kreatywne Środy

Wspólne zwiedzanie świata Zajęcia Kulinarne
11.00
12.00 Rozmowy w Południe Wtorki z dwiema Dorotkami Środy z Psychologią   Zagadkowe Czwartki Piąteczek, piątunio
13.00 Zajęcia Dziennikarskie
14.00       Muzyczne Czwartki  
15.00          
16.00   Akcja Integracja     Zrozumieć Więcej Muzyczny piątek
16.30 Zajęcia Teatralne    
17.00        
18.00