Plan Zajęć

 

Harmonogram pracy PRP 2020

  Poniedziałek


Wtorek


8.00 Zajęcia
komunikacyjno-medialne grupowe,
Warsztaty
funkcjonowania
codziennego
Zajęcia
terapeutyczno-edukacyjne
  Zajęcia
komunikacyjno-medialne grupowe,
Warsztaty
funkcjonowania
codziennego
 Zajęcia
terapeutycznoedukacyjne
 
9.00    
10.00 Zajęcia
komunikacyjno –
medialne
indywidualne
Zajęcia
komunikacyjno –
medialne
indywidualn
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00    
15.00    
15.30 Integracja
Sensoryczna
 
16.00  
17.00    
18.00      
18.30          
19.00            
             
  Środa


Czwartek


8.00 Zajęcia
komunikacyjno-medialne grupowe,
Warsztaty
funkcjonowania
codzienneg
Zajęcia
terapeutyczno-edukacyjne
    Zajęcia
warsztatowe –
wyjścia edukacyjne
rozwoju osobistego
ind. i grupowe
Zajęcia
terapeutyczno-edukacyjne
 
9.00      
10.00 Zajęcia
komunikacyjno-medialne
indywidualne
  Zajęcia
komunikacyjno-medialne
indywidualne  
11.00  
12.00  
12.30  
13.00 Integracja
Sensoryczna
14.00 Zajęcia
komunikacyjno-medialne
grupowe/ dziennikarskie
 
15.00  
15.30  
16.00  
17.00            
18.00            
19.00              

 

  Piątek


Sobota


8.00 Trening kulinarny Zajęcia
terapeutyczno-edukacyjne
    Integracja
Sensoryczna
9.00    
10.00 Zajęcia
komunikacyjno-medialne
indywidualne
 
11.00  
12.00  
12.30 Integracja
Sensoryczna
13.00
14.00  
15.00    
15.30    
16.00    
17.00        
18.00        
18.30        
19.00        
19.30        
20.00