Projekty Zrealizowane

Stowarzyszenie „Jestem”
2018
PFRON
Centrum Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju Dzieci
Klub Integracji Społecznej
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
UE
Niepełnosprawni – sprawni zawodowo!
2017
PFRON
Centrum Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju Dzieci
Klub Integracji Społecznej
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
UE
Niepełnosprawni – sprawni zawodowo!
URZĄD MIASTA TORUNIA
Klub Integracji Społecznej

Jestem na Festiwalu

2016
PFRON
Centrum Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju Dzieci
Klub Integracji Społecznej
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Centrum Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju Dzieci

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KIS- Teatr Równych Szans

URZĄD MIASTA TORUNIA
Warsztaty Integracyjno-Profilaktyczne
Klub Integracji Społecznej

KIS- Teatr Równych Szans

KIS- Alternatywne Centrum Kultury +

2015
PFRON
Centrum Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju Dzieci
Klub Integracji Społecznej
Pracownia Rozwoju Porozumiewania

Zwrot Kosztów Wyposażenia Stanowiska Pracy Osoby Niepełnosprawnej ze środków PFRON

UE
Internet – Świ@T W Twoim Domu 2015
Przygotowanie do Utworzenia ZAZ 2015

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Jestem (Projekt dla Rodziców i Opiekunów)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Obóz Integracyjny Mazury UMWKP
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
URZĄD MIASTA TORUNIA
KIS- Warsztaty Fotograficzne i Filmowe
KIS- Warsztaty Teatralne i Rozwoju Kreatywności
Obóz Integracyjny Mazury UMT
2014
PFRON
Centrum Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju Dzieci
Klub Integracji Społecznej
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
UE
Internet – Świ@T w Twoim Domu 2014
Przygotowanie do Utworzenia ZAZ 2014

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Jestem (Projekt dla Rodziców i Opiekunów)

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KIS – Teatralne Działania Bez Barier

KIS – Alternatywne Centrum Kultury

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Poradnia Edukacyjno-Wyrównawcza dla Osób Niepełnosprawnych
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
URZĄD MIASTA TORUNIA
KIS – Warsztaty Fotograficzne i Filmowe
KIS – Warsztaty Teatralne i Rozwoju Kreatywności
URZĄD MIEJSKI GRUDZIĄDZ
Klub Integracji Społecznej II
2013
PFRON
Klub Integracji Społecznej
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
Przebudowa Placówki Integracji Rehabilitacji Społeczno-Zawodowej

Zwrot Kosztów Wyposażenia Stanowiska Pracy Osoby Niepełnosprawnej ze środków PFRON

UE
Internet – Świ@T w Twoim Domu 2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Hostel Dla Wolontariuszy jako Forma Postrehabilitacji
Obóz Integracyjny Mazury 2013
Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Dziecka
Poradnia Edukacyjno-Wyrównawcza Dla Osób Niepełnosprawnych
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
Wolontariat Osób Uzależnionych – Alternatywny Styl Życia
URZĄD MIASTA TORUNIA
Hostel Dla Wolontariuszy jako Forma Postrehabilitacji
KIS – (Nie)Pełnosprawni w Kulturze II
Klub Integracji Społecznej
KIS – Akademia Młodego Dziennikarza III
KIS-Rozwój Aktywności Twórczej VII
Obóz Integracyjny Mazury 2013
Przebudowa Placówki Integracji Rehabilitacji Społeczno-Zawodowej
URZĄD MIEJSKI GRUDZIĄDZ
Klub Integracji Społecznej
2012
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KIS- Teatralne Działania Osób Niepełnosprawnych i Uzależnionych
PFRON
Klub Integracji Społecznej
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
UE
Aktywna integracja osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
KIS – Obóz Integracyjny Mazury 2012
Poradnia Edukacyjno-Wyrównawcza dla Osób Niepełnosprawnych
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
URZĄD MIASTA TORUNIA
KIS- Niepełnosprawni w kulturze
KIS- Poznajemy inne regiony II
Klub Integracji Społecznej
KIS – Akademia Młodego Dziennikarza II
KIS – Obóz Integracyjny Mazury 2012
KIS -Rozwój Aktywności Twórczej VI
Wolontariat Osób Uzależnionych II
2011
PFRON
Klub Integracji Społecznej
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Obóz Integracyjny Mazury 2011
Samodzielność w czasie wolnym
Wolontariat osób uzależnionych
Żeglarski Obóz Integracyjny Mazury 2011
URZĄD MIASTA TORUNIA
Klub Integracji Społecznej
KIS – Akademia Młodego Dziennikarza
KIS – Wyjazd Integracyjny Mazury
KIS – Obóz sportowo-rekreacyjny Mazury
KIS – Poznajemy Inne Regiony
KIS – Rozwój Aktywności Twórczej
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
2010
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Polsko-Białoruskie Spotkania Młodzieży
PFRON
Klub Integracji Społecznej
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
URZĄD MIASTA TORUNIA
Klub Integracji Społecznej

KIS – Rozwój Aktywności Twórczej

Obóz Integracyjny Mazury 2010 –uzależnieni w służbie niepełnosprawnym
2009
PFRON
Klub Integracji Społecznej
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
URZĄD MIASTA TORUNIA
Klub Integracji Społecznej
Obóz Integracyjny Mazury 2010
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
Rozwój Aktywności Twórczej
2008
PFRON
Klub Integracji Społecznej
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
URZĄD MIASTA TORUNIA
Integracyjny Klub Internetowy
Integracyjny Klub Sportowo-Rehabilitacyjny
Klub Integracji Społecznej
Obozy Integracyjne
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
Rajd Pieszy po okolicach Torunia
Rozwój Aktywności Twórczej
Usprawnianie Ruchowe i Rehabilitacja Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Wolontariat na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Żywa Integracja Społeczna
2007
URZĄD MIASTA TORUNIA
Integracyjny Obóz Sportowo – Rehabilitacyjny w Ciechocinku
Integracyjny Wyjazd Mazury
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
Żywa Integracja Społeczna
DZIAŁANIA WŁASNE
Cykliczne spotkania integracyjne
Integracyjny Klub sportowo – rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
Wolontariat – pomoc osobom niepełnosprawnym
2006
URZĄD MIASTA TORUNIA
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
Wyjazd integracyjny na Mazury
Żywa Integracja Społeczna
DZIAŁANIA WŁASNE
Cykliczne spotkania integracyjne
Klub sportowo-rehabilitacyjny
Rajd krajoznawczy “Poznajemy okolice Ciechocinka”
Rajd krajoznawczy “Poznajemy okolice Ciechocinka” 2
Wolontariat – pomoc osobom niepełnosprawnym
2005
DZIAŁANIA WŁASNE
Cykliczne spotkania integracyjne
Impreza Integracyjna i Krajoznawcza na Barbarce
Integracyjny Rajd Krajoznawczy „Barbarka – Zamek Bierzgłowski”
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
Wolontariat – pomoc osobom niepełnosprawnym
Wyjazd na Mazury w ramach Obozu Integracyjnego
Żywa Integracja Społeczna
2004
DZIAŁANIA WŁASNE
Drugie Integracyjne Spotkanie na Zamku Bierzgłowskim
Pierwsze Integracyjne Spotkanie na Zamku Bierzgłowskim
Pracownia Rozwoju Porozumiewania
Spotkanie Integracyjne w Ruinach Zamku Krzyżackiego
Żywa Integracja Społeczna