Projekty

Pracownia Rozwoju Porozumiewania

Dzięki Pracowni Rozwoju Porozumiewania osoby, które mają trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem, otrzymują możliwość komunikowania się ze światem. Mogą wyrażać swoje myśli i emocje, nawet jeśli doświadczają sprzężonej niepełnosprawności. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym technologiom, przede wszystkim urządzeniom peryferyjnym oraz specjalistycznemu oprogramowaniu.

Dysponujemy bogatym zapleczem sprzętowym i programistycznym wykorzystywanym w terapii i edukacji osób niepełnosprawnych. Wszystkie urządzenia (ekrany dotykowe, klawiatury programowalne, urządzenia do bezdotykowej obsługi komputera, komunikatory przenośne  i wirtualne) mają na celu doprowadzenie osoby niepełnosprawnej do samodzielności, poprawę jej percepcji i polepszenie kontaktów z otoczeniem.

Program jest skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami w zakresie porozumiewania, dysfunkcją ruchu, problemami edukacyjnymi. Z Pracowni mogą korzystać osoby niepełnosprawne: m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym, po urazach i udarach mózgu, z chorobami genetycznymi,  których umiejętności komunikacyjne wymagają wsparcia. Wykwalifikowany zespół oligofrenopedagogów, neurologopedów, informatyków i rehabilitantów opracowuje dla każdego uczestnika indywidualny program terapii.

Beneficjenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach indywidualnych.

1/ Projekt Pracownia Rozwoju Porozumiewania jest współfinansowany ze środków PFRON.

2/ Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

3/ Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnictwo w rozmowie rekrutacyjnej.

4/ Przewidziane w projekcie formy wsparcia to:
zajęcia terapeutyczno-edukacyjne
– odbiorcą są dzieci i osoby niepełnosprawne z deficytami komunikacyjnymi i językowymi uwarunkowanymi zaburzeniami rozwoju poznawczego
zajęcia komunikacyjno-medialne indywidualne oraz grupowe
– odbiorcą są osoby niepełnosprawne, w tym zagrożone e-wykluczeniem, które poprzez wzrost samodzielności w korzystaniu z technologii informacyjnych podnoszą swoją sprawność w zakresie samodzielnego porozumiewania się
zajęcia Integracji Sensorycznej
– odbiorcą są dzieci niepełnosprawne z zaburzeniami poznawczymi związanymi z percypowaniem własnego ciała i otoczenia, rzutującymi na nieprawidłowości w zakresie mowy, sprawności pisania i czytania
zajęcia warsztatowe – wyjścia edukacyjne rozwoju osobistego indywidualne i grupowe
– tworzą okazję do praktycznego wdrażania zdobytych podczas zajęć sprawności; proces ten odbywa się w naturalnych sytuacjach, związanych z kontekstem społecznym
warsztaty funkcjonowania codziennego – zajęcia dla grupy osób niepełnosprawnych wdrażające metodą warsztatową do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia
konsultacje specjalistyczne – pozwalają maksymalnie zaktywizować najbliższe otoczenie Beneficjenta
dowóz beneficjentów na zajęcia
zebrania zespołu specjalistów – analiza postępów rehabilitacji i konsultacje w zakresie realizacji założonych celów dla poszczególnych Beneficjentów
opieka
Wszystkie formy wsparcia realizowane są w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu.

Doświadczona i zaangażowana kadra:

koordynator projektu – Izabela Zarzecka

specjalista ds. terapii osób niewidomych i niedowidzących – Krzysztof Badach

specjalista neurologopeda-pedagog – Iwona Kamińska

specjalista oligofrenopedagog – Monika Jankowska

terapeuta/oligofrenopedagog – Karolina Lewandowska

terapeuta zajęciowy – Anna Kamińska

terapeuta zajęciowy – Mariusz Forst

neurologopeda/oligofrenopedago, koordynator wolontariatu – Judyta Filipowska

specjalista ds. komunikacji alternatywnej – Aleksander Gryszka, Inez Mikołajczak, Ewa Gencza, Adrian Kędzior

specjaliści oligofrenopedagodzy: Katarzyna Paczkowska, Małgorzata Wnuk, Agnieszka Krajewska-Cysewska, Iwona Preisner, Filip Szafarz

Specjalista Integracji Sensorycznej/rehabilitant– Marzena Klat-Cichorz, Katarzyna Piasecka

opiekun osoby niepełnosprawnej – Anna Mikulska

kierowca busa – Krzysztof Bielicki

więcej  szczegółów pod numerem 724 050 646

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *